خاستگاه معماری پست مدرن،شهر فیلادلفیا در آمریکا است.

در این سبک معماری، برای طرح هر ساختمان به نوع کاربری آن و هماهنگی با زمینه و محل قرارگیری بنا توجه خاص می شود. در طرح ساختمان به سبک پست مدرن، سعی و تلاش می شودکه نمادهایی از آن مکان یا گذشته و معماری بومی آن خطه و همچنین نمادهایی شاخص از عملکرد آن گونه بنا با طرح جدید ساختمان تلفیق گردد.

نمادهای تاریخی و یا بومی ساختمان های پست مدرن، تقلید کامل از گذشته نیستند.اگرچه بناها از نظر شکل شبیه گذشته هستند، ولی با مصالح و فناوری مدرن ساخته شده اند و به شکل نو و جدیدی ارائه شده اند.

به معماری پست مدرن، معماری نئو تاریخ یا نوتاریخ نیز میگویند زیرا در این نوع معماری، تاریخ به روز شده است.

همچنین به معماری پست مدرن معماری التقاطی هم گفته می شود، چون معمولا معماری پست مدرن التقاطی از سبک های معماری در زمان ها و مکان های مختلف است.

وجه مشترک سبک سنت گرایی و پست مدرن در معماری دراین است که هر دو نگاه به گذشته دارند. ولی سنت گرایی نمادهای گذشته را تکرار می کند و در آن تغییری ایجاد نمی کند . در مقابل معماری پست مدرن گذشته را به روز می کند. و نماد های تاریخی را با شکل ها، رنگ ها، مصالح، تناسبات، و جزئیات جدید طراحی و اجراء می نماید.

میتوان گفت اواخر دوره جمهوری اسلامی دوره شکوفایی معماری پست مدرن در ایران است.ساختمان های مهم و با ارزشی با عملکرد های مختلف به این سبک در دوره اخیر احداث شدند.

نمونه های ایرانی

موزه بزرگ خراسان

موزه بزرگ خراسان

مسجد جامع دلگشا

مسجد جامع دلگشا

موزه بزرگ خراسان

موزه بزرگ خراسان

موزه بزرگ زاهدان

موزه بزرگ زاهدان

مرکز فرهنگی هنری فرشچیان

مرکز فرهنگی هنری فرشچیان

موزه بزرگ زاهدان

موزه بزرگ زاهدان

ویژگیها

  • به روز نمودن شیوه های اصفهانی، تهرانی، و یا معماری بومی (به روز نمودن نمادها و یا مفاهیم معماری گذشته برای عملکرد سنتی یا مدرن)
  • بکارگیری فن آوری و امکانات مدرن
  • استفاده از مصالح مدرن در نما مانند سنگ پلاک،بتن و فلز
  • تلفیق معماری گذشته با معماری مدرن برای عملکردهای مدرن
  • استفاده از مصالح سنتی در نما مانند آجر، کاشی و چوب و همچنین تزئینات سنتی
  • توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی و قواعد معماری تاریخی یا بومی