یینچوآن 1

موزه هنرهای معاصر یینچوآن

نما تجاری به سبک فولدینگ

ادامه مطلب
چونگ چینک 1

چانگ چینگ لانگ فور

نما تجاری دیکانستراکشن

ادامه مطلب
نما تجاری سبز و پایدار

مدرسه هنر نانیانگ

نمای مسکونی به سبک سبز و پایدار

ادامه مطلب